Workshops

Workshops

Ongoing workshop grants

The list below contains all ongoing NOS-HS workshop grants. Click any row to see a short summary of the workshop.

Workshops, call 2015

 

Title Project manager University Project period
Psykisk sjukdom och social ojämlikhet: Jämförande studier av klassperspektiv i nordisk forskning om psykisk ohälsa från 1950- till 2000-tal Jari Eilola Jyväskylän yliopisto
Globalisering, kosmopolitanism och migration Elin Palm Linköpings universitet
The Hansa in the North – Cultural and Social Transformations. A Reassessment Christian Krötzl Tampereen yliopisto
DAVA: Domestic Animals in the Viking Age. Migration, trade, environmental adaptation and the potential of multidisciplinary studies Juha Kantanen Itä-Suomen yliopisto
Social media from Nordic to global contexts: Digital data, methods, and analyses Marjut Johansson Turun yliopisto
Local Impacts of Changing International Borders Jeremy Smith Itä-Suomen yliopisto
Sociokulturella aspekter av klimatförändringen Kristinn Schram Háskóli Íslands
Rekonstruktion av välfärdspraktiker för unga arbetslösa Ilse Julkunen Helsingin yliopisto
 The Future of Feminisms in the Nordic Region Pauline Stoltz  Aalborg Universitet
Feminist Peace Research Network Tarja Väyrynen Tampereen yliopisto
Borderscapes, memory and migration: cultural representations of forced migration Karina Horsti Jyväskylän yliopisto
Rethinking Youth Employment – Work, Policy and the Changing Welfare State in the Nordic Countries Lena Näre Helsingin yliopisto

 

 

Democratic experiments:  Crowdsourcing, public consultation and epistemic democracy. Public participation in policy- and decision-making Jon Olafsson Háskóli Íslands
Att Förstå Kärnan genom Skalning av Begrepp: Analys av Hungersnöd i deras Historiska Sammanhang Timo Myllyntaus Turun yliopisto
Nye Første Verdenskrigserindringer – erindringens tektonik i Europa Tea Andersen Københavns Universitet
Mediation Research in Scandinavia – where are we now and where are we going? Lin Adrian Københavns Universitet
The Political Psychology of European Integration Julie Hassing Nielsen Københavns Universitet
Mångkulturalism, kulturell homogenitet och samhällelig säkerhet i Norden och i Estland Suvi Keskinen Turun yliopisto
Káfastallat May-Britt Öhman Uppsala universitet
Ökande Olikskap Annick Prieur Aalborg Universitet
Transnational Entrepreneurial Firms – a sustainable economic growth for Nordic entrepreneurs? Per Servais Syddansk Universitet
Nordiska forskningsnätverket om barn, barndom och familj Susanne Garvis Göteborgs universitet
Shared Histories of Italian Opera in the Nordic Countries:  Migration, Cultural Transfer and Urban Spaces (18th-19th Centuries) Christine Jeanneret Københavns Universitet

The 2017 call for NOS-HS Workshop Grants will be open from 18 January 2017 until 21 March 2017. More information on our page for calls for proposals.

Sign up for e-mail updates

Visiting address

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Phone: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postal address

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm
Sweden

NOS-HS member organisations

collaborator
collaborator
collaborator
collaborator