Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS) är ett samarbete mellan forskningsråd i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ansvariga för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. NOS-HS syftar till att stärka utbytet av information mellan nordiska forskningsråd. Nämnden stödjer också samarbete mellan nordiska forskare genom att finansiera workshopar.

NOS-HS medlemsorganisationer

collaborator
collaborator
collaborator
collaborator